Skip to content
homeHOME About Yuhan Location

Location

head quarters

74, Noryangjin-ro,
Dongjak-gu, SEOUL, KOREA

Tel. 82-2-828-0181

Fax. 82-2-828-0300

Synthetic Plant

45 Jiwon-ro,
Danwon-gu, Ansan-si,
Gyeonggi-do, Korea

Tel. 82-31-488-5800

Fax. 82-31-499-4115

General Formulation

219, Yeongudanji-ro, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, KOREA

Tel. 82-43-240-1000

Fax. 82-43-217-0650

R&D center

25, Tapsil-ro 35beon-gil,
Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea

Tel. 82-31-899-4000

Fax. 82-31-275-6145